Örgün Eğitim - Eğitim Programı

A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;

KONU ADI

YÜZDE  (%) ORANI

HUKUK KONULARI

 • Temel Hukuk
 • İş Hukuku

5

Genel İSG Konuları

 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
 • Türkiye'de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • Çalışma Ortamı Gözetimi
 • Korunma Politikaları
 • İş Kazaları
 • İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler
 • Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar
 • Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması
 • Çalışma Hayatında Etik

15

MEVZUAT KONULARI

 • Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
 • Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
 • İşyeri Bina Eklentileri
 • Fiziksel Risk Etmenleri (Gürültü ve Titreşim Yönetmelikleri)
 • Kimyasal Risk Etmenleri (Kanserojen ve Kimyasallar Yönetmelikleri)
 • Biyolojik Risk Etmenleri (Biyolojik etkenler Yönetmeliği)
 • Acil Durum Planları
 • Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
 • Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar
 • İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği

30

SAĞLIK KONULARI

 • Psikososyal Risk Etmenleri
 • Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
 • Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim

10

TEKNİK KONULAR

 • Fiziksel Risk Etmenleri
 • Kimyasal Risk Etmenleri
 • Biyolojik Risk Etmenleri
 • Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Ergonomi
 • Bakım-Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş Hijyeni
 • Yangın
 • Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
 • Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

40

Copyrights © 2013 & Kalite A.Ş. tarafından tüm hakları saklıdır.